TYPE 1 DIABETES FONDS > WETENSCHAPSDAG 15 SEPTEMBER 2018 >

Algemene info | FOTO'S - VIDEO | Schenkingen | Wetenschappelijk rapport 2013 | Wetenschappelijk rapport 2014 | WETENSCHAPSDAG 15 september 2018 |Beste,

Zoals u weet, is de dienst endocrinologie in het UZ Leuven sterk geëngageerd in onderzoek, zowel klinisch als basisonderzoek.

Omwille van het grote succes van de eerste ‘Wetenschapsdag over diabetes’ organiseren we ook in 2018 een nieuwe editie van deze wetenschapsdag . We laten jullie opnieuw even mee kijken in wat er loopt aan ‘diabetesonderzoek’ in onze groep.

We nodigen u dan ook graag uit voor de ‘Wetenschapsdag over diabetes’ op 15 september 2018. U vindt het programma in bijlage en mag dit op uw website plaatsen.  

Om organisatorische redenen vragen we u wel om op voorhand in te schrijven via email tine.lambreghts@kuleuven.be 

Wij kijken ernaar uit u talrijk te mogen begroeten.

Prof C. Mathieu, namens de artsen en onderzoekers van de dienst endocrinologie KU Leuven

Hoe willen we de toekomst?

Met of zonder diabetes?


Realiteitsgezind als we zijn:

Richt je je als chauffeur op de boom of op de uitweg?
Kies je voor de boom, dan kun je hier ophouden.

Kies je voor de uitweg, dan kun je verder rijden ...

Waarop je je focust, daar ga je naartoe!

Een leven zonder diabetes!

 
 

" Alone we can do so little, 
together we can do so much! "
Schenkingen kunnen worden overgemaakt op IBAN nr. BE45 7340 1941 7789
BIC code: KREDBEBB)
ter attentie van KU Leuven
vermelding “EVK-FOHPPO-O2010”
 
Zoveel staat er op onze teller voor
onderzoek naar diabetes

  2 6 3 3 3  0