HIPPO AND FRIENDS VZW > ONTSTAAN >

ONTSTAAN | TIJDEN VERANDEREN. Hippo & Friends vzw verandert mee! | FORUM VOOR OUDERS / PARENTS PLACE | KNUFFEL HIPPO | PRENTENBOEK MACY EN HIPPO | FOTO'S - VIDEO | SOCIALE MEDIA |Toen er bij mijn dochter in 2006 "diabetes type1" werd vastgesteld stopte de wereld even met draaien.
We dachten dat het ging om 'suikers mijden' maar het blijkt meer dan dat!
Diabetes heeft een enorme impact op het ganse gezin.Precies omdat je als ouder zovele vragen hebt en meteen ook het beste wenst voor je kind wou ik mijn ervaringen delen.Zo ontstond mijn blogje,een plek waar ik alle info verzamelde i.v.m. diabetes.Ik heb lang gezocht naar een leuke, duidelijke manier om mijn dochter speels wegwijs te maken in de wereld van insuline en prikken:prikplaatsen leren kennen, priktechnieken onder de knie krijgen.
Ik heb niets gevonden, en dat zette me aan het denken en even later is de knuffel HIPPO geboren.

HIPPO is een educatieve knuffel met diabetes die kinderen leert hoe en waar ze moeten prikken.Hij heeft net als het kind insuline nodig en wordt op die manier een speciale knuffel!
De naam is trouwens niet toevallig gekozen:HIPPO klinkt als ‘hypo’:de benaming voor een abnormale daling van de suikerspiegel waardoor een persoon met diabetes onwel wordt.

We konden alle kinderen met diabetes type1 een knuffel aanreiken dankzij de sponsoring van Bayer Diabetes Care en Novonordisk.
Door de knuffel te verdelen kwamen diverse ouders bij mij terecht en werd de vraag om 'een vereniging' met de dag groter.
Al gauw ontstond de vzw Hippo & Friends en brachten we ook een prentenboek uit : Macy & Hippo.

Via vzw Hippo & Friends konden kinderen met diabetes type1  lotgenoten ontmoeten en ook ouders vinden steun bij elkaar.Via het fonds aan de KULEUVEN focust de werking zich ook op het belang van wetenschappelijk onderzoek.


Teamspirit en betrokkenheid,engagement en vooral hoop in de toekomst,zijn de sleutelwoorden van ons team!

TEAM means :Together Everyone Achieves More! 

De diagnose is één zaak maar de prognose is nog wat anders,en die is vaak nog van meer belang voor ons allen.
“Wel, ga je me nu genezen ?”
Aan het begin van de eenentwintigste eeuw zou het hypocriet zijn om op die vraag ongenuanceerd “ja” te antwoorden.Momenteel is er nog geen medicijn of therapie
die dit kan genezen.Men kan wel bevestigen: “Later is dat niet onmogelijk”

 

Na 8 fantastische jaren en intensief werk wordt de vzw in 2016 ontbonden. We hebben na al die succesvolle jaren ons hoogtepunt bereikt.

De vzw is zo gegroeid en het vergt allemaal veel tijd en energie van ons. Het gaat om vrijwilligerswerk en activiteiten en events uitbouwen is niet langer te combineren met werk en privéleven zonder aan kwaliteit in te boeten. Daarom besluiten we nu om in schoonheid te eindigen.

Tijden veranderen. Hippo & Friends vzw verandert mee! Dat betekent meer dan alleen een nieuw logo.

Het is vooral extra goed luisteren, nog meer samenwerken en mensen inspireren.

Zodat we samen eerder komen tot oplossingen voor diabetes.

 

De focus zal verschuiven naar wat men vraagt en vooral nodig heeft.

Focus op de toekomst. Een toekomst zonder diabetes!We blijven werken aan betere behandelingen en genezing van diabetes, via onderzoek. We gaan meer mensen inspireren en activeren om zich in te zetten, voor een gezond leven voor iedereen. Dat kan via acties om geld op te halen voor onderzoek, of simpelweg een donatie.

Want alles heeft zin als het bijdraagt aan oplossingen voor diabetes Type 1!

 

Concreet betekent dit dat alle giften vanaf april kunnen worden overgemaakt aan het Hippo & Friends Type 1 Diabetesfonds aan de KU Leuven. Als goede doel wordt vanaf dan het “Hippo & Friends Type 1 Diabetesfonds aan de KU Leuven” omschreven. Schenkingen kunnen worden overgemaakt op IBAN nr. BE45 7340 1941 7789 (BIC code: KREDBEBB) van de KU Leuven met vermelding “EVK-FOHPPO-O2010”.

 

Het fonds heeft als doel :

-Het Onderzoek naar type 1 diabetes te ondersteunen. 

-Het bevorderen en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek naar type 1 diabetes.

Dit behelst zowel fundamenteel onderzoek naar het beter begrijpen van de oorzaken en het ontstaan van type 1 diabetes, als preklinisch onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen ter preventie of interventie van type 1 diabetes. 

Het Hippo & Friends Type 1 Diabetesfonds is alom bekend en voortgevloeid uit de jaren inzet vanuit vzw Hippo & Friends. We willen allemaal betere behandelingen voor diabetes Type 1, en genezing.

Daarom zorgt het Hippo & Friends Type 1 Diabetesfonds aan de KU Leuven ervoor dat onderzoekers daar hard aan werken.

Tot op heden werd er al meer dan €244000 aan giften geregistreerd! De aan het fonds ter beschikking gestelde middelen, de huidige en toekomstige, van welke oorsprong ook, zullen beheerd worden onder de verantwoordelijkheid van prof. dr. Chantal Mathieu.

 

 

  • U blijft goed op de hoogte via de website www.hippoandfriends.com en via onze facebookpagina
  • U bent van harte welkom op evenementen (bijv. Wetenschapsdag op 23/04/2016)
  • Knuffel Hippo blijft verdeeld worden zolang de voorraad strekt.

 

 

Vanuit mijn functie als voorzitter wil ik u allen nog bedanken voor twee zaken. Ten eerste voor het vertrouwen en de vriendschap dat u mij dag na dag, week na week, maand na maand schonk om deze taak uit te voeren. De voorbije jaren heb ik tal van gezinnen ontmoet en bijzonder véél kindjes in mijn hart gesloten.We hebben diabetes type 1 op de kaart gezet. Aandacht gevraagd en gekregen.

We hebben wensen vervuld en tal van vragen beantwoord.

Als ik even terugkijk kan ik met enige fierheid zeggen dat we héél wat hebben bereikt!

Dit zijn voor mij boeiende en productieve jaren geweest ten voordele van alle kinderen met diabetes type1.

 

Langs deze weg wil ik dan ook de kinderen , vrijwilligers, mama’s en papa’s, sponsors en iedereen die gedurende de vele jaren heeft meegewerkt aan onze doelstelling mijn dank betuigen.

Twee duidelijke woorden: hartelijk bedankt! Ik vind jullie gewoon fantastisch!


 

Het Hippo & Friends Type 1 Diabetes Fonds ontstond door de inspanning die jullie leveren en daar zijn wij jullie erg dankbaar voor.

 

We blijven ons engageren voor een toekomst zonder diabetes.

Helpt u mee? 


Hebt u zelf al een idee? Wat leuk! Of wilt u wel iets doen, maar kunt u juist nog wel een idee gebruiken? Wij kijken graag hoe wij u kunnen helpen. Er zijn verschillende materialen en communicatiemiddelen die uw actie mee tot een succes zullen maken.

Elke bijdrage is zinvol en u kan tevens een fiscaal voordeel genieten.

 

Neem contact op met Mevr Penne Isabel (directeur van het Leuvens Universiteitsfonds),

via e-mail Isabel.Penne@rec.kuleuven.be of tel+ 32 (0)16 32 41 44


NEEM ZEKER NOG EENS KIJKJE IN HET ALBUM EN GENIET VAN TAL VAN MOOIE HERINNERINGEN

 

 

 

Keep the spirit!

 

Lieve groetjes,

Barbara Flamand en het bestuur van vzw Hippo & Friends


 Hoe willen we de toekomst?

Met of zonder diabetes?


Realiteitsgezind als we zijn:

Richt je je als chauffeur op de boom of op de uitweg?
Kies je voor de boom, dan kun je hier ophouden.

Kies je voor de uitweg, dan kun je verder rijden ...

Waarop je je focust, daar ga je naartoe!

Een leven zonder diabetes!

 
 

" Alone we can do so little, 
together we can do so much! "
Schenkingen kunnen worden overgemaakt op IBAN nr. BE45 7340 1941 7789
BIC code: KREDBEBB)
ter attentie van KU Leuven
vermelding “EVK-FOHPPO-O2010”
 
Zoveel staat er op onze teller voor
onderzoek naar diabetes

  2 6 3 3 3  0