TYPE 1 DIABETES FONDS >

Algemene info | FOTO'S - VIDEO | Schenkingen | Wetenschappelijk rapport 2013 | Wetenschappelijk rapport 2014 | WETENSCHAPSDAG 15 september 2018 |Voor kinderen met diabetes blijft die ene wens waar wij allen op hopen "genezing" een moeilijk te bereiken doel…

Toch geven we de hoop niet op!

Wij willen u met trots informeren dat vzw Hippo & Friends een fonds heeft opgericht aan de KULeuven.

Dit Fonds kreeg vanaf 1-6-2013 een startkapitaal mee van €11000.Momenteel staat de teller op ruim €244000!

Het fonds heeft als doel :

-Het Onderzoek naar type 1 diabetes te ondersteunen. 

-Het bevorderen en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek naar type 1 diabetes. Dit behelst zowel fundamenteel onderzoek naar het beter begrijpen van de oorzaken en het ontstaan van type 1 diabetes, als preklinisch onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen ter preventie of interventie van type 1 diabetes. 

 FONDS GROEPSFOTO

De aan het fonds ter beschikking gestelde middelen, de huidige en toekomstige, van welke oorsprong ook, zullen beheerd worden onder de verantwoordelijkheid van prof. dr. Chantal Mathieu.

 


 

 

 

 Focus op de toekomst. Een toekomst zonder diabetes!We blijven werken aan betere behandelingen en genezing van diabetes, via onderzoek. We gaan meer mensen inspireren en activeren om zich in te zetten, voor een gezond leven voor iedereen. Dat kan via acties om geld op te halen voor onderzoek, of simpelweg een donatie.

Want alles heeft zin als het bijdraagt aan oplossingen voor diabetes Type 1!

 

Concreet betekent dit dat giften kunnen worden overgemaakt aan het Hippo & Friends Type 1 Diabetesfonds aan de KU Leuven. 
Als goede doel wordt “Hippo & Friends Type 1 Diabetesfonds aan de KU Leuven” omschreven. 
Schenkingen kunnen worden overgemaakt op IBAN nr. BE45 7340 1941 7789 (BIC code: KREDBEBB) van de KU Leuven met vermelding “EVK-FOHPPO-O2010”.

 

Het Hippo & Friends Type 1 Diabetesfonds is alom bekend en voortgevloeid uit de jaren inzet vanuit vzw Hippo & Friends. 
We willen allemaal betere behandelingen voor diabetes Type 1, en genezing...Dat kan met uw steun!
Alvast hartelijk dank!

 
Hoe willen we de toekomst?

Met of zonder diabetes?


Realiteitsgezind als we zijn:

Richt je je als chauffeur op de boom of op de uitweg?
Kies je voor de boom, dan kun je hier ophouden.

Kies je voor de uitweg, dan kun je verder rijden ...

Waarop je je focust, daar ga je naartoe!

Een leven zonder diabetes!

 
 

" Alone we can do so little, 
together we can do so much! "
Schenkingen kunnen worden overgemaakt op IBAN nr. BE45 7340 1941 7789
BIC code: KREDBEBB)
ter attentie van KU Leuven
vermelding “EVK-FOHPPO-O2010”
 
Zoveel staat er op onze teller voor
onderzoek naar diabetes

  2 6 3 3 3  0