DIABETES TYPE 1 > HYPO-HYPER > HYPERGLECMIE - TE HOGE BLOEDSUIKER >

Hypoglycemie-Te lage bloedsuiker | Hyperglecmie - Te hoge bloedsuiker |Hyperglycemie - te hoge bloedsuikerspiegel


Hyperglycemie betekent letterlijk een te hoge glycemie, dit wil zeggen een te hoge bloedsuikerspiegel of een bloedsuikerspiegel boven de 200 mg/dl.  

Hoe ontstaat een hyperglycemie?

Bij een hyperglycemie is er een probleem met de glucosehuishouding. Er is een gebrek aan insuline of de aanwezige insuline kan niet effectief werken, waardoor de glucose zich gaat ophopen in het bloed en er een hoge bloedsuikerwaarde ontstaat. De cellen vragen om energie en zenden signalen naar de lever om suiker vrij te geven. Als op dat ogenblik niet wordt ingegrepen, gaat deze verhoging van bloedsuiker altijd verder in een versneld tempo, met alsmaar verdere stijging van de glycemie tot gevolg. 

Hier stopt het verhaal meestal bij mensen met type 2 diabetes. Bij deze vorm van suikerziekte is er immers nog insuline. 

Bij mensen met type 1 diabetes kan de situatie echter verder evolueren. Als het insulinetekort niet verholpen wordt, krijgen de cellen (bijvoorbeeld spiercellen) geen toevoer van glucose 'als brandstof' en gaan de ongelukkige cellen protesteren. Er wordt dan overgeschakeld naar verbranding van vetten als energiebron, waarbij er een omzetting is van vrije vetzuren naar ketonen. 
Deze ketonen kunnen opgespoord worden in de urine door middel van een strip. Een glucosemeter biedt de mogelijkheid om met een specifieke strip, ketonen op een bloedstaaltje (vingerprik) te bepalen. Het probleem is dat deze ketonen het lichaam verzuren. Dat schept een gevaarlijke situatie die levensbedreigend kan zijn, als niet wordt ingegrepen. 

De enige oplossing is het doorbreken van deze vicieuze cirkel door het toedienen van vocht en insuline.

Symptomen van hyperglycemie

 

 • Veel plassen
 • Veel drinken
 • Droge of plakkerige tong
 • Lusteloosheid
 • Vermoeidheid of slaperigheid
 • Verlies van eetlust, misselijkheid en buikpijn
 • Vermageren zonder reden

Wat kunt u zelf doen?

 

 1. Drink veel water.
 2. Controleer regelmatig zelf uw bloedsuiker.
 3. Gebruikt uw insuline, spuit de insuline dan in volgens aanpassingschema.
 4. Gebruikt u medicatie, neem dan bij continu stijgende bloedsuikers contact op met de huisarts. Bij ziekte, misselijkheid, braken, moet u uw medicatie verder innemen. Als de bloedsuiker hoog blijft, neem dan contact op met uw huisarts.
 5. Neem contact op met uw huisarts of de diabetesverpleegkundige bij aanhoudende hoge suikers.
 6. Spoor de oorzaak op en probeer die aan te pakken.

 Bij een eenmalige waarde van 250 mg/dl is er geen reden tot paniek.


Bron:UZLeuven

 
Hoe willen we de toekomst?

Met of zonder diabetes?


Realiteitsgezind als we zijn:

Richt je je als chauffeur op de boom of op de uitweg?
Kies je voor de boom, dan kun je hier ophouden.

Kies je voor de uitweg, dan kun je verder rijden ...

Waarop je je focust, daar ga je naartoe!

Een leven zonder diabetes!

 
 

" Alone we can do so little, 
together we can do so much! "
Schenkingen kunnen worden overgemaakt op IBAN nr. BE45 7340 1941 7789
BIC code: KREDBEBB)
ter attentie van KU Leuven
vermelding “EVK-FOHPPO-O2010”
 
Zoveel staat er op onze teller voor
onderzoek naar diabetes

  2 6 3 3 3  0