TYPE 1 DIABETES FONDS > ALGEMENE INFO >

Algemene info | FOTO'S - VIDEO | Schenkingen | Wetenschappelijk rapport 2013 | Wetenschappelijk rapport 2014 | WETENSCHAPSDAG 15 september 2018 |Voor kinderen met diabetes blijft die ene wens waar wij allen op hopen "genezing" een moeilijk te bereiken doel…

Toch geven we de hoop niet op!

Diabetes pakt je gezondheid af. En ook nog eens je vrijheid: geen zorgeloze hap eten meer, en vaak ook eindeloos bloedsuiker prikken. Daarom werken onderzoekers hard aan manieren om diabetes te genezen. Het is de droom van iedereen met diabetes type 1: er ooit van genezen. Daarom maakt het Hippo & Friends Type 1 Diabetes Fonds onderzoek mogelijk dat genezing snel dichterbij brengt.

Wij willen u met trots informeren dat vzw Hippo & Friends een fonds heeft opgericht aan de KULeuven.

Dit Fonds kreeg vanaf 1-6-2013 een startkapitaal mee van €11000.Dit bedrag werd ingezameld door een prachtig initiatief van DJ Puppe (Davy Vandenbossche uit St Maria Oudenhove).Davy had een wel erg speciale reden om 36h NON STOP muziek te draaien voor het goede doel en hij wou zijn stempel zetten in de hoop naar genezing.VZW Hippo & Friends kon een fonds oprichten aan de KULeuven.
Eén klein zaadje werd geplant...Het zaadje kon engagement voortbrengen en aandacht voor type1 vermenigvuldigen en de hoop op genezing kracht bijzetten.Vele mensen vonden samen met Hippo & Friends de weg naar het fonds en behartigen dit goede doel.
Het bewijs is er want na 2 jaar staat de teller AANZIENLIJK HOOG!

Het fonds heeft als doel :

-Het Onderzoek naar type 1 diabetes te ondersteunen. 

-Het bevorderen en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek naar type 1 diabetes. Dit behelst zowel fundamenteel onderzoek naar het beter begrijpen van de oorzaken en het ontstaan van type 1 diabetes, als preklinisch onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen ter preventie of interventie van type 1 diabetes. 

 
De aan het fonds ter beschikking gestelde middelen, de huidige en toekomstige, van welke oorsprong ook, zullen beheerd worden onder de verantwoordelijkheid van prof. dr. Chantal Mathieu.

Bij de inhuldiging was ook rector Rik Torfs aanwezig.

Na ondertekening van de akte werd er ook een oorkonde overhandigd.Flamand Barbara (voorzitster Hippo & Friends vzw , rector Rik Torfs , Prof Chantal Mathieu)

 

Focus op de toekomst. Een toekomst zonder diabetes!We blijven werken aan betere behandelingen en genezing van diabetes, via onderzoek. We gaan meer mensen inspireren en activeren om zich in te zetten, voor een gezond leven voor iedereen. Dat kan via acties om geld op te halen voor onderzoek, of simpelweg een donatie.

Want alles heeft zin als het bijdraagt aan oplossingen voor diabetes Type 1!

 

Concreet betekent dit dat giften kunnen worden overgemaakt aan het Hippo & Friends Type 1 Diabetesfonds aan de KU Leuven.
Als goede doel wordt “Hippo & Friends Type 1 Diabetesfonds aan de KU Leuven” omschreven.
Schenkingen kunnen worden overgemaakt op IBAN nr. BE45 7340 1941 7789 (BIC code: KREDBEBB) van de KU Leuven met vermelding “EVK-FOHPPO-O2010”.

 

Het Hippo & Friends Type 1 Diabetesfonds is alom bekend en voortgevloeid uit de jaren inzet vanuit vzw Hippo & Friends.
We willen allemaal betere behandelingen voor diabetes Type 1, en genezing...Dat kan met uw steun!
Alvast hartelijk dank!
Hoe willen we de toekomst?

Met of zonder diabetes?


Realiteitsgezind als we zijn:

Richt je je als chauffeur op de boom of op de uitweg?
Kies je voor de boom, dan kun je hier ophouden.

Kies je voor de uitweg, dan kun je verder rijden ...

Waarop je je focust, daar ga je naartoe!

Een leven zonder diabetes!

 
 

" Alone we can do so little, 
together we can do so much! "
Schenkingen kunnen worden overgemaakt op IBAN nr. BE45 7340 1941 7789
BIC code: KREDBEBB)
ter attentie van KU Leuven
vermelding “EVK-FOHPPO-O2010”
 
Zoveel staat er op onze teller voor
onderzoek naar diabetes

  2 6 3 3 3  0